Upravno vijeće – tijelo upravljanja

Elizabeta Kos – predsjednica

Anja Bagarić  – zamjenica predsjednice 

prof.dr.sc. Tomislav Bolanča – član

dr.sc. Mara Pavelić – članica